Skip to content

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 1-től az Aranyhíd EGYMI-ben tanuló gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyeit a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ, Nádasdy u. 4. szám alatti irodájában intézhetik.

A járványhelyzet miatt az ügyfélfogadás CSAK telefonon és e-mailben lehetséges.

Telefonszám: 06 20 503 5536

E-mail: elelmezes@gamesz.szombathely.hu

Személyes ügyintézés CSAK a térítési díj befizetésének napján, időpontjában, havi 3 alkalommal lehetséges. A térítési díj fizetés napjait a GAMESZ honlapján, www.szombathelyigamesz.hu és az iskola bejárati ajtaján tesszük közzé. Kérjük, adják meg e-mail címüket, hogy a térítési díj fizetendő összegéről értesítést kapjanak!

Továbbra is az az átutalással történő fizetést részesítjük előnyben.

Fizetési határidő: tárgyhót megelőző hó 20. napja

Kérjük a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek étkezésére, folyamatosságára tekintettel - betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a 06 20 503 5536 telefonon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet az iskola gazdasági irodájába le kell adni.

Szombathely, 2020. november 23.

Együttműködésüket köszönjük, tisztelettel:

                                                                                   Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

„Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben
megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep
és a várakozás  izgalma?”

(Márai Sándor)

      Az adventi időszakban a lelkünket készítjük fel a közelgő ünnepre. Intézményünkben hosszú idő óta közös adventi gyertyagyújtással ünnepeljük ezt az időszakot.

      Idén először, személyes jelenlét nélkül, az iskolarádió segítségével juttattuk el az ünnep meghitt pillanatait az iskola tanulóihoz és dolgozóihoz.

      Már hetek óta nagy izgalommal készült az 1. napközis csoport az 1. gyertyagyújtásra versekkel, ünnepi dekorációval. A hagyományainkhoz híven, most is elkészítettük a nagy adventi naptárt az iskola aulájába, melyet minden nap más-más diák nyithat majd ki.

Büszkék vagyunk a műsorban szereplő gyerekekre:
Bárdos Vivienre
Fülöp Enikőre
Hopotovszki Áronra
Horváth Biankára
Kardos Amirára

      A felkészülésben és dekorációban segítséget nyújtott Borbás Piroska és Markó Rita gyógypedagógiai asszisztens. A közvetítést koordinálta: Horváth Szabolcs rendszergazda.

Köszönet minden közreműködőnek!

Katavics-Szászik Ágota

A Magyar nyelv napja november 13-án került megrendezésre iskolánkban. A gyerekek a feladatokat differenciáltan, a képességeiknek megfelelően kapták. A nem, vagy alig beszélő gyerekeknél fontosnak tartottuk a képi, vizuális megjelenítést, mert így biztosan sikerélményhez juthattak a feladatok megoldása során. A zene, mint univerzális nyelv is jelen volt a programban.

A betűket ismerő gyerekeket játékos feladatokon keresztül elkalauzoltuk a szavak és mondatok birodalmába. Kirakós játékok, színezők, szókincsfejlesztő játékok és mesék tarkították a programot.

...continue reading "A Magyar nyelv napja – november 13"

Tisztelt Szülök/Diákok!

A magyar kormány 484/2020. (XI. 10.) számú Kormány rendelete értelmében a 9. évfolyamtól (SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA) november 11-től megkezdődött a digitális oktatás.

A digitális oktatás tananyaga a tavalyi tanévhez hasonlóan az intézmény honlapján keresztül a "DIGITÁLIS TANANYAG" menüpont használatával és a KRÉTA rendszerben is elérhető.

A digitális oktatásra való átállás miatt, akik papír alapon kapják a tananyagot, az első tananyagosztás 2020.11.23-án, hétfőn lesz 12:00 és 15:30 között az iskola elülső főbejáratán. Kérünk mindenkit az időpontok és a járványügyi utasítások betartására. Az intézmény honlapján már elkezdődött a tananyagfeltöltés és folyamatos frissítés alatt van.


A továbbiakban minden hétfő délután 12:00 és 15:30 között lesz tananyagosztás az elülső főbejáraton, illetve itt lehet visszaadni a tananyagokra készített megoldásokat.