Skip to content

Tisztelt Szülők, kedves diákok!

Magyarország Kormányának 2021.01.08-i döntése alapján a vírushelyzetre való tekintettel hatályban maradnak az eddig bevezetett intézkedések, vagyis

a szakiskolában, a készségfejlesztő iskolában és a fejlesztő nevelés-oktatásban marad a digitális oktatás.

Intézményünkben a digitális oktatás a megszokott módon történik, az iskola honlapján keresztül elérhető a digitális tananyag.

Akik papír alapon kérték a tananyagot, Ők továbbra is hétfőnként, az „elülső” főbejáraton tudják átvenni 12:00 és 15:30 között. Házi feladat leadása ugyanott, ugyanebben az időpontban.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a digitális oktatás bevezetésével – 2020. november 11. – a megrendelt adagok automatikusan lemondásra kerültek. A középiskola várható indulásával – 2021. január 11. – az adagok szintén automatikusan megrendelésre kerülnek. A novemberben történt lemondás jóváírásra kerül januárban.

Amennyiben nem kéri januárban gyermeke részére az étkezést, azt jelezze legkésőbb 2021. január 7-ig étkezési ügyintézőjénél.

Köszönettel: Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

A hagyomány szerint minden évben megrendezésre kerülő adventi Versmondó Délelőttöt, melyet a fejlesztő tagozat és az autista csoportok közösen szerveznek, az idén a pandémia által meghatározott és megváltoztatott keretek között, kevesebb résztvevővel, de mégis megtartottuk! Nagyon hiányoztak a felsőbb évesek téli hangulatot idéző versei, énekei, és a gitár kísérettel felhangzó adventi dalok. Na és a közönség: a szülők, rokonok, barátok, kollégák és a más iskolából meghívott vendégek, akiket tavaly még a tetőterünkben köszönthettünk. December 11-én délelőtt 9 órakor az osztálytermek falai között mégis felcsendültek az ünnepi dalok, versek, énekek. A diákok szép ruhában, vagy éppen jelmezben adták elő műsorukat, produkciójukat, melyeket Dóri néni fényképeken, ügyesen meg is örökített, s belőlük videókollázst is készített.

A videóüzenetet küldjük minden honlapunkra látogató kedves virtuális közönségünknek, de különösen a Bolyai Gimnáziumba járó kedves diákoknak, akik szintén egy karácsonyi üdvözlettel leptek meg minket! Fogadjátok szeretettel a Fejlesztő tagozat munkaközösségének nevében!

Boldog, Békés Ünnepeket!

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 1-től az Aranyhíd EGYMI-ben tanuló gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyeit a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ, Nádasdy u. 4. szám alatti irodájában intézhetik.

A járványhelyzet miatt az ügyfélfogadás CSAK telefonon és e-mailben lehetséges.

Telefonszám: 06 20 503 5536

E-mail: elelmezes@gamesz.szombathely.hu

Személyes ügyintézés CSAK a térítési díj befizetésének napján, időpontjában, havi 3 alkalommal lehetséges. A térítési díj fizetés napjait a GAMESZ honlapján, www.szombathelyigamesz.hu és az iskola bejárati ajtaján tesszük közzé. Kérjük, adják meg e-mail címüket, hogy a térítési díj fizetendő összegéről értesítést kapjanak!

Továbbra is az az átutalással történő fizetést részesítjük előnyben.

Fizetési határidő: tárgyhót megelőző hó 20. napja

Kérjük a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek étkezésére, folyamatosságára tekintettel - betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a 06 20 503 5536 telefonon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet az iskola gazdasági irodájába le kell adni.

Szombathely, 2020. november 23.

Együttműködésüket köszönjük, tisztelettel:

                                                                                   Szombathelyi Köznevelési GAMESZ